Thông báo vv nộp học phí học kỳ 4 lớp Trung cấp Sư phạm Mầm non khóa 2

21 Tháng Bảy 2015
216 Views

Căn cứ kế hoạch đào tạo lớp Trung cấp Sư phạm Mầm non K2.

Trường CĐSP Hà Nội thông báo nộp học phí học kỳ 4 như sau:

–        Đối tượng: các lớp Trung cấp Sư phạm Mầm non khóa 2:

+        Lớp F1

–        Thời gian thu: từ khi thông báo đến hết 30/08/2013.

–        Địa điểm nộp: phòng F207 cơ sở 2 trường CĐSP Hà Nội, gặp cô Thơm (trong giờ hành chính):

–        Số tiền nộp: 1.675.000đ/hs (Một triệu sáu trăm bảy mươi lăm ngàn đồng).

Đề nghị Giáo viên chủ nhiệm các lớp học tại cơ sở 2, các đơn vị liên kết thông báo đến học sinh, sinh viên biết và thực hiện.

Lưu ý: Những học sinh, sinh viên nộp học phí sau thời hạn thông báo trên sẽ bị đình chỉ thi.

Nguồn: TT LK ĐT-BD

Tin tức liên quan

ĐỐI TÁC TRƯỜNG LIÊN KẾT